Så framställer du vin hemma

Den som vill brygga smakligt vin hemma har massor råd att hämta i Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin. Det är en betydande och uttömande bok som består av en hög nivå av expertis. En del hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en jättestor utveckling inom vinframställningen hemma. Otaliga kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i kontinuerlig takt har också utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Många nya ingredienser har därtill tillkommit på marknaden som bidrar till att berika vinframställningen. Speciellt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det flera hushåll som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som mening att skildra vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den aningen mer erfarne. Boken kan dessutom tjäna som gott underlag till allehanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är sannerligen underhållande att förfina sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt trevlig hobby.

Massor ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används även i tillagningen. Dock har många resonerat att det då och då är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det såklart mer svängrum att tappa i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte reflektera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en skvätt nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett bra tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flera personer i bryggarlag. Det kan bli ett ypperligt tillfälle att träffas och umgås, och hjälpas åt och utväxla erfarenheter sinsemellan.

Därutöver ger Erlandsen råd om att noggrant planlägga vinprocessen. Det är angeläget att skriva ner alltsammans som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting fattas så kan det ju bli tämligen förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så vis kommer alltsammans följa i rätt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis någon form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara massor fel. Tyvärr är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att granska vad som möjligen gick fel.

En annan mycket betydande del i processen är att skriva upp allt som tillsätts och när i processen det sker. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra åt att lokalisera vad som möjligtvis kan ha gått fel. En bryggjournal kan naturligtvis fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt briljant vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.

Be the first to comment

Leave a Reply