Hemmaframställning av vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt eftersom vinsatser och redskap blivit bättre. Den som önskar tillverka gott vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med skilda smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är aningen mer rutinerad och har bryggt vin själv förr kan experimentera lite mer. Att producera vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar även om riktigt vin minsann måste innefatta vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de mörkt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört angeläget att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är utmärkt för att rena vatten. Det är effektivt att sila vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol för att slamma upp det. Reningen bör förekomma i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den måste ha ett vattenlås med placering vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut genom vattenlåset.

Efter förjäsningen måste vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att underlätta tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydelsefull utrustning är en oechslemätare som används för att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett förträffligt hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren bör man ha i åtanke att det inte bara är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter innehåller olika mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att leda bryggningen åt rätt håll. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att sedan sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet.

Det är värt för ordningens och processens skull att noga föra in mätuppgifter i en ingående bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli förvånad över vinets smak. Var grundlig med att även smaka av vinet och låt det förmedla smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i drygt 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är klar.

Be the first to comment

Leave a Reply